Zasady, na jakich odbywa się leasing dla firm, zawsze szczegółowo określa sobie każdy, kto zajmuje się leasingiem, przy czym każdy klient traktowany jest indywidualnie i dlatego nie można powiedzieć, że leasing zawsze odbywa się na takich samych zasadach. Ci, którzy zapewniają leasing dla firm, mają swoje zasady i według nich postępują. Zasady, jakie się wprowadza, mają gwarantować bezpieczeństwo dla obu stron. Ten, kto daje część swojego majątku w leasing, nie może na tym stracić. Dlatego w umowach leasingowych mówi się o tym, kto i w jakim stopniu odpowiada za stan udostępnianego majątku.

Spada to na leasingobiorcę, bo jego zadaniem jest dbanie o rzecz w takim stopniu, by jej stan był jak najlepszy. Jeśli po zakończeniu umowy leasingowej okaże się, że stan sprzętu, auta czy innego przedmiotu pozostawia wiele do życzenia, to leasingobiorca może zostać obciążany kosztami. Takie pokrywa też za każdym razem, kiedy dojdzie do uszkodzenia czy awarii leasingowanego przedmiotu. Gdyby było inaczej, to leasing dla firm nie opłacałby się, albo kosztowałby więcej. Jeśli to na właściciela urządzenia spadałyby naprawy, to koszty leasingu na pewno byłyby wyższe. Takich rozwiązań jednak nie praktykuje się, bo to zwyczajnie by się nie sprawdziło. Brak odpowiedzialności sprawiłby, że przedmioty, jakie oddaje się w leasing dla firm, nie byłyby szanowane. Większe koszty z kolei zniechęciłyby leasingobiorców o tego, by na leasing się decydować. Dlatego zasady leasingu są takie, a nie inne i nie zmienia się ich pod tym kątem.

Więcej na: https://efl.pl/pl/leasing/


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *