Leasing

Warunki leasingu na sprzęt medyczny

Firmy, które udostępniają sprzęt medyczny na warunkach leasingu, dokładnie określają warunki, na jakich następuje udostępnienie sprzętu. W każdej takiej umowie dokładnie precyzuj się jej przedmiot. Jest zatem mowa o tym, czego dotyczy leasing sprzęt medyczny. Określa się nie tylko rodzaj urządzenia, podając jego nazwę, ale i dokładne informacje na temat Czytaj więcej…

Z admin, przed